Yeni Dövizli Askerlik Kanunu Hakkında Duyuru

Dubai Başkonsolosluğu 31.01.2016

1. Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

2. Bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir, peşin ödenmesi gerekmektedir.

3. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce, eski mevzuat gereğince 1000 Avro veya daha fazla para ödemiş olanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

4. Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihidir.

5. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar:

Gerekli şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle belgelendirmeleri, başvuruları kabul edildiği takdirde 1000 Avro'yu peşin olarak ödemeleri kaydıyla bu kanundan yararlanabilecekler.

Kimler yararlanabilir?

1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olanlar,

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olanlar,

3. Durumlarını ispatlayan belgelerle birlikte, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvuranlar ve 1000 Avro'yu ödeyenler,

Kimler yararlanamaz?

1. Yabancı bir ülkede yasal ikamet etme veya çalışmasını sağlayan izinleri sona ermiş olanlar veya bu izne hiç sahip olmayanlar.

2. Maaşları, ücretleri veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler.

3. 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

4. Meslek veya sanatlarını yurt içinde yaptıkları tespit edilenler.

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

( Dubai ve Kuzey Emirlikleri’nde Oturma/Çalışma İzni Bulunan Vatandaşlarımız İçin)

1-Pasaport Aslı

2-Nüfus Cüzdanı Aslı

3-4 Adet Fotoğraf

4-Çalışma Kartı (Labor Card)

5-Çalıştıkları şirket ile yapılan kontratın onaylı aslı/çalışılan şirketin bağlı olduğu ticaret odası veya Çalışma Bakanlığı’ndan onay alınacaktır. (bir örneği alınarak aslı iade edilecektir.)

6-Çalıştıkları Şirketten Alınacak Yazı/ (Hangi Tarihten Bu Yana Çalışıldığı, Ne İş Yapıldığı, Maaşın Ne Şekilde Alındığı,

7-Dövizli askerlik için müracaat eden vatandaşlarımızın maaşlarını banka kanalıyla almaları, bunu da belgelendirmeleri kanuni bir zorunluluktur. Son altı (6) aya ilişkin maaş bordrosu ve hesap dökümlerini ibraz edilmesi gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzca gerek görülmesi halinde son üç yıla ilişkin maaş/gelir belgeleri istenebilir.

Saygı ile duyurulur.

Mustafa İlker Kılıç Başkonsolos
Pazar - Perşembe

08.30 - 12.00 / 12.45 - 15.00

Randevulu başvurulara öncelik verilmektedir
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı (tarihler değişebilecektir)
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı (tarihler değişebilecektir)
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlid Kandili
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü