Dövizle Askerlik İşlemleri/vatandaş Başvurulalrı

Dubai Başkonsolosluğu 16.09.2018

DÖVİZLE ASKERLİK KONUSUNDA DUYURU

1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun EK-1'inci maddesinin birinci paragrafının 03 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren"7146 sayılı, Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değiştirilmiş, neticesinde;
  • Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında yükümlülerce ödenecek döviz miktarının 1000 Avro'dan 2000 Avro'ya yükseltilmiş,  • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırının kaldırılmış,  • Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitim alma şartının getirilmişti.

Bu nedenle, 03 Ağustos 2018 (dahil) tarihinden itibaren dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak olan yükümlülerin uzaktan eğitim almadan veya 1.000 Avro döviz tutarı üzerinden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün değildir

.


03 Ağustos 2018 tarihinden önce dış temsilciliklerimize başvuranlardan dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını haiz olduğu tespit edildiğinden haklarında ödeme belgesi tanzim edilmesini müteakip;
  • Ödeme işlemlerini 03 Ağustos 2018 tarihinden "önce" yerine getiren, ancak ödemede bulunduklarına dair dekontlarını 03 Ağustos 2018 tarihinden sonra Konsolosluklarına ibraz etmeleri nedeniyle başvuru tarihleri 03 Ağustos 2018 (dahil) tarihinden sonraki bir tarih olanların


    başvurularının 1.000 Avro üzerinden eski mevzuat kapsamında, (bu durumda bulunan vatandaşlarımızın başvurularının bu genelge esaslarına istinaden alındığının dış temsilciliklerimizce vakit geçirilmeden askerlik şubelerine ayrıca yazı ile bildirileceği; söz konusu yazının üç ay içerisinde askerlik şubelerine ulaşmayanların durumlarının bildirilmesinin askerlik şubelerince dış temsilciliklerimizden talep edileceği),  • Ödemelerini 03 Ağustos 2018 tarihinden "sonra" yerine getirenlerin ise
    dövizle askerlik işlemlerinin "7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" esasları gereğince 2000 Avro döviz tutarı üzerinden uzaktan eğitim almaları kaydıyla yürütülmesinin gerektiği (bu durumda bulunanlardan ödemelerini 03 Ağustos 2018 tarihinden önce yerine getirmelerine rağmen kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayıödemelerinin T.C. Merkez Bankası kayıtlarına 03 Ağustos 2018 tarihinden sonra geçtiğini iddia edenlerin ödeme durumlarını açıklayan ilgili banka şubelerinden alacakları yazının Türkçe tercümesi ile birlikte Konsoloslukları aracılığıyla Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi veya bu durumu teyit eden Konsolosluk görüşünün Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilmesi halinde durumlarının ayrıca değerlendirileceği) duyurulur.

Öte yandan, başvuru işlemlerini 03 Ağustos 2018 (dahil) tarihinden sonra yaparak yine söz konusu tarihten sonra 1.000 Avro tutarında ödemede bulunmuş olmaları nedeniyle başvuruları işleme konulmayan vatandaşlara;

a. Bedelli askerlik şartlarını taşımaları durumunda 03 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru hakları olabilecek,

b. Dövizle askerlik başvurularının kabul edilmesinin yasal olarak mümkün olmayacak,

c. Başvurularının kabul edilmemesi nedeniyle arzu etmeleri halinde ödemiş oldukları dövizi geri alabilecekler ya daKanun'un EK-1'inci maddesinde yazılı şartları haiz olarak, Konsolosluklarına yapacakları müracaatlarında ödemelerini 2000 Avro'ya peşin olarak tamamlamaları ve uzaktan eğitim almaları kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.


Mustafa İlker Kılıç Başkonsolos
Pazar - Perşembe

08.30 - 12.00 / 12.45 - 15.00

Randevulu başvurulara öncelik verilmektedir
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı (tarihler değişebilecektir)
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı (tarihler değişebilecektir)
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlid Kandili
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü