Türkiye Cumhuriyeti

Dubai Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Körfez Ülkelerine Çalışmaya Gidecek Vatandaşlarımızın Dikkatine , 06.02.2008

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve bazı körfez ülkelerinde yabancı işçiler “kefalet” (sponsorship) uygulaması çerçevesinde çalıştırılmaktadır. İşveren veya aracılar “kefil” (sponsor) sıfatıyla getirdikleri yabancı işçilere gerekli vize ve çalışma izinlerini alabilmek için ilgili kamu kurumlarına çeşitli harçlar ödemekte ve teminatlar yatırmaktadır. Kefiller, yabancı işçileri getirmek için yaptıkları masrafları gerekçe göstererek, bu kişilerin geldikten kısa süre sonra ülkelerine dönmelerine veya başka bir kefilin yanında çalışmalarına müsaade etmemekte, bu amaçla da işçilerin pasaportlarını alıkoymaktadırlar.

 

Yabancı işçiler ülkelerine dönebilme ve/veya başka bir kefilin yanında çalışabilme hususlarında kefilleriyle zaman zaman sorunlar yaşamaktadır.

Yerel mevzuat daha çok kefillerin haklarını gözetecek şekilde düzenlendiğinden, yabancı işçi ve kefil arasında ortaya çıkan ihtilaflarda yasal yollara müracaat etmek yabancılar bakımından etkin bir yöntem olamamaktadır. Ayrıca, hukuki sürecin tamamlanması zaman aldığından yabancı işçilerce tercih edilen bir yol da değildir. Kefil ile yabancı işçiler arasındaki sorunlara uzlaşma yoluyla çözüm bulunması genellikle en sık başvurulan yöntemdir. Bununla birlikte, sorunlara bu şekilde çözüm bulunması da her zaman mümkün olamayabilmektedir.

 

Birleşik Arap Emirliklerine, Katar’a ve bazı körfez ülkelerine çalışmak amacıyla gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları gözönünde bulundurmaları önemle rica olunur.