Türkiye Cumhuriyeti

Dubai Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlike İlgili Duyuru , 24.02.2011

DÖVİZLE ASKERLİKLE İLGİLİ DUYURU

 

 1.Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.Kanun değişikliği ile ilgili bilgilere:

www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm
internet adresinden ulaşılabilmektedir
.

3. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çeşitli nedenlerle çıkarılmış olan yükümlü vatandaşlarımızın, sözkonusu kanun değişikliğinden yararlanmak üzere başvurularını Başkonsolosluğumuza bizzat yapmaları gerekmektedir