Türkiye Cumhuriyeti

Dubai Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

"askerlik Durum Belgesi"nin E-devlet Kapısı Üzerinden Alınabilmesi , 24.12.2013

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlikle ilişkisi olmayan vatandaşlarımızın e-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) "Askerlik Durum Belgesi" çıktısı alabileceği ve bu belgeyi talep eden makamlara sunabileceği kaydedilmektedir. 

Sözkonusu açıklamada devamla, anılan belgenin ilgili makamların imza ve mührünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olduğu, ilgili makamların, e-devlet kapısında yer alan "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak ilgili kişinin vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştirmek suretiyle, başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan Askerlik Durum Belgesini geçerli kabul etmesi gerektiği bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.