Türkiye Cumhuriyeti

Dubai Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Duyuru , 02.06.2016

Ahiren yapılan mevzuat değişikliği uyarınca,  yurtdışında okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı öğrenci olduklarını belgelendiren 25 yaşını doldurmayan vatandaşlarımız,  harçsız pasaport başvurusunda bulunabileceklerdir.

Yukarıda değinilen mevzuat hükmü ile ilgili olarak, yurtdışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de 25 yaş sınırını geçmemek şartıyla, alacakları öğrenci belgesi ile harçsız pasaport başvurusu yapabilirler. Bu çerçevede, yalnızca 127 AED tutarında cüzdan bedeli tahsil edilecektir.

Sözkonusu maddeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, aşağıdaki belgeler ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir:

  • Öğrenci Belgesi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı
  • Mevcut pasaport

*Kurs, Seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb çalışma yapanlar sözkonusu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

 

Saygı ile duyurulur,