Türkiye Cumhuriyeti

Dubai Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Pasaport Başvuruları , 30.10.2016

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında sürdürülen Vize Serbestisi Diyaloğu
kapsamında, 01 Kasım 2016 tarihinden itibaren pasaport başvuru işlemlerinde
parmak izi taraması uygulamasına başlanacaktır. 

Parmak izi taramasında kullanılacak cihazların temsilciliğimize ulaşması ve
kurulum işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürmektedir.

Bu itibarla, sözkonusu işlemler sonuçlandırılıncaya kadar pasaport başvurusu
alınamayacaktır. Bu süre zarfında, acil nedenlerden dolayı Türkiye’ye seyahat
etmesi gereken vatandaşlarımıza, sadece bu amaçla geçici pasaport tanzim
edilebilecektir.

Saygıyla duyurulur.